Tarafsızlık Hizmet ve Gizlilik Beyanı

EOSB YÖNETİM KURULUNUN TAHHÜDÜ

- EOSB ESBEM adıyla yürütülen Belgelendirme faaliyetlerinin, TS EN ISO/IEC 17024 Standardına, MYK Sınav Yönetmeliği ve Kanununa, ilgili yasal mevzuat ve yönetmelik şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,

- Belgelendirme işlemlerini ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştireceğimizi,

- Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin, komitelerin ve sorumluların kararlarını hiçbir kişi, kurum veya kuruluşun etkisi altında kalmadan vereceğini,

- Yürüttüğümüz belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif olarak yaklaşım sergileyeceğimizi ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli önlemleri aldığımızı,

- Tüm belgelendirme aşamaları boyunca kendi çalışanlarımıza, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, dürüst, eşit ve tarafsız davranacağımızı,

- Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğumuz bilgiler için gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyacağımızı ve tüm bunlar için gerekli önlemleri alacağımızı,

- Başvuru yapmak isteyenlere hiçbir sınırlayıcı şart getirmeyeceğimizi, (bir birliğe veya gruba üye olmak/olmamak gibi)

- Belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişinin, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

beyan ve taahhüt ederiz.

EOSB YÖNETİMİ