• UY Adı: Nc/Cnc Tezgah İşçisi Seviye 4
  • UY Kodu 14UY0202-4
  • Seviye: 4
  • Sektör: Makine
  • Tehlikeli Meslek: Evet

NC/CNC tezgah işçisi (Seviye 3/4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek.

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOKÜMANI

ULUSAL YETERLİLİK DOKÜMANI

ÜCRET TARİFESİ