• UY Adı: Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
  • UY Kodu 15UY0205-3
  • Seviye: 3
  • Sektör: Ulaştırma, Lojistik Ve Haberleşme
  • Tehlikeli Meslek: Evet

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOKÜMANI

ULUSAL YETERLİLİK DOKÜMANI

ÜCRET TARİFESİ