• UY Adı: Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
  • UY Kodu 11UY0015-4
  • Seviye: 4
  • Sektör: Metal
  • Tehlikeli Meslek: Evet

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOKÜMANI

ULUSAL YETERLİLİK DOKÜMANI

ÜCRET TARİFESİ