• UY Adı: Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3
  • UY Kodu 12UY0086-3
  • Seviye: 3
  • Sektör: Metal
  • Tehlikeli Meslek: Evet

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme, dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 3);

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOKÜMANI

ULUSAL YETERLİLİK DOKÜMANI

ÜCRET TARİFESİ