• UY Adı: Metal Kesimci Seviye 3
  • UY Kodu 12UY0083-3
  • Seviye: 3
  • Sektör: Metal
  • Tehlikeli Meslek: Evet

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesimcinin (Seviye 3),

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOKÜMANI

ULUSAL YETERLİLİK DOKÜMANI

ÜCRET TARİFESİ