Hakkımızda

ESBEM SINAV ve BELGELENDİRME MERKEZİ A.Ş.; sanayi kuruluşlarının Eskişehir’de ve ülkemiz genelinde mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetlerine kolay ve hızlı ulaşmaları amacıyla, Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından 3 Mart 2020 tarihinde kurulan bir sınav ve belgelendirme merkezidir. Eskişehir’deki sanayi kuruluşlarının büyük bir ihtiyacı olan belgelendirme hizmetlerine yönelik olarak, yetkili olduğu meslek dallarında uygun fiyatlarla, gelen taleplere cevap vermek ve hizmeti sanayicinin ayağına götürmek amacıyla kurulan ESBEM A.Ş. 11 Ağustos 2020’de TÜRKAK ISO TS/EN 17024 standardına göre akreditasyonunu tamamlamıştır. Ardından 23 Aralık 2020’de ise Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen ESBEM A.Ş. 2021 Ocak ayı itibariyle sınav ve belgelendirme hizmetlerine başlamıştır. 

ESBEM’ in yapısı ve işleyişi uluslararası kabul görmüş akreditasyon standartlarını ve yerel yasal şartları en etkin biçimde karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde Tarafsızlık, Yeterlilik, Sorumluluk, Açıklık, Gizlilik ve Şikâyetlerin çözümlenmesi prensiplerini ilke edinmiştir. 

ESBEM bu faaliyetlerini yürürlükteki yasa, yönetmelik ve belgelendirme kurallarına uygun olarak yapar.